Informatieplicht overstromingen voorkomt onaangename verrassingen

19 januari 2023

Op 1 januari is er heel wat veranderd op vlak van de watertoets en de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid. De nieuwe regels komen er samen met nieuwe kaarten van de overstromingsgevoelige gebieden. De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen op 25 november goed.

Koopt u een pand of bouwgrond? Of huurt u er één voor meer dan negen jaar? Dan moet u vooraf tijdig informatie krijgen over het overstromingskans van het perceel of het pand.

Want in overstromingsgevoelige gebieden gelden immers vaak specifieke bouwverplichtingen of -beperkingen of kan het zelfs verboden zijn om nog te bouwen. Die voorwaarden kent u maar beter vóór u overgaat tot de koop of huur. Ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt deze informatieplicht. Hier gaat het bijna altijd om niet-bebouwbare percelen, zoals akkerland of weiland, meestal niet om bouwgronden.

De informatieplicht beschermt u als kandidaat-koper of kandidaat-huurder. U neemt weloverwogen een beslissing en staat achteraf niet voor onaangename verrassingen. De informatieplicht geldt voor uw vastgoedmakelaar, uw notaris en de eigenaar van het pand of de grond.

Deze folder informeert over de gewijzigde informatieplicht (vanaf 1 januari 2023).
Bron: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/vernieuwde-watertoets-en-informatieplicht-van-kracht-vanaf-1-januari-2023

Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden